Disclaimer


Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SIMS Consultancy kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. SIMS Consultancy en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. SIMS Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SIMS Consultancy zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van SIMS Consultancy. Deze dienen alleen ter informatie.

De informatie die door SIMS Consultancy wordt verstrekt in email en op de website zijn ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

SIMS Consultancy is niet aansprakelijk voor virussen in verstuurde emailberichten en/of bijlage(n). SIMS Consultancy kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van de verstuurde berichten.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van SIMS Consultancy omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.